ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Justyna Fruzińska. Jest czarna

Justyna Fruzińska. Jest czarna

0.00

Rok wydania: 2012
Seria: Biblioteka ARTERII, tom 15
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Agnieszka Kowalska-Owczarek
Zdjęcie na okładce: Justyna Fruzińska
Redakcja serii i tomu: Przemysław Owczarek
Korekta: Rafał Gawin
Skład, projekt typograficzny: Michał Murowaniecki
ISBN 978-83-62733-08-8
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łodzi.