ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Julian Tuwim. Till the Words Draw Blood! / Słowem do krwi!

Julian Tuwim. Till the Words Draw Blood! / Słowem do krwi!

0.00

Rok wydania: 2013
Przekład na język angielski: David Malcolm i Agata Miksa
Projekt okładki: Agnieszka Sowała-Kozłowska
Redakcja tomu i wstęp: David Malcolm
Przekład wstępu na język angielski: Katarzyna Gucio
Korekta: Rafał Gawin
Skład, projekt typograficzny: Krzysztof Miniak
ISBN 978-83-62733-15-6
Podziękowania dla: Szymona Wiśniewskiego, Ingi Przybylak i Ady Szałwińskiej za pomoc w przygotowaniu tomu
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.