ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Jan Czarny. Fabryka kurzu

Jan Czarny. Fabryka kurzu

0.00

Rok wydania: 2009
Na okładce: akwarela Jana Czarnego z lat pięćdziesiątych
Wybór i redakcja: Lucyna Skompska
Opracowanie graficzne okładki: Tomasz Budziarek
Skład: Michał Stołecki
ISBN 978-83-88552-70-0
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łodzi.