ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Grzegorz Tomicki – Być jak John Irving

Wypełniacz

Grzegorz Tomicki – Być jak John Irving

15.00

Grzegorz Tomicki, Być jak John Irving, Łódź 2017

 

Copyright © by Grzegorz Tomicki, 2017

Copyright © for the cover design by Bianka Rolando, 2017

Copyright © for this edition by Dom Literatury w Łodzi, 2017

 

Wydanie I

Printed in Poland

 

ISBN 978–83–62733–55–2

 

Seria: Biblioteka ARTERII, tom 34

 

Redakcja serii: Przemysław Owczarek

Redakcja tomu i korekta: Rafał Gawin

Projekt okładki i opracowanie graficzne: Bianka Rolando

Skład i projekt typograficzny: Zuzanna Czechowicz

 

Wydawca:

Dom Literatury w Łodzi

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi

ul. Roosevelta 17

90–056 Łódź

 

Druk i oprawa:

Piktor Szlaski i Sobczak Spółka Jawna

ul. Tomaszowska 27

93–231 Łódź