ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Grzegorz Jędrek. Badland

Grzegorz Jędrek. Badland

0.00

Rok wydania: 2012
Seria: Biblioteka ARTERII, tom 17
Projekt okładki: M:I:R:O”N*T*E^E:
Opracowanie graficzne: Agnieszka Kowalska-Owczarek
Redakcja serii: Przemysław Owczarek
Redakcja tomu: Roman Honet
Korekta: Rafał Gawin
Skład, projekt typograficzny: Michał Murowaniecki
ISBN 978-83-62733-11-8
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łodzi.