ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Andrzej Babaryko. 80 wierszy

Andrzej Babaryko. 80 wierszy

0.00

Rok wydania: 2010
Seria: Biblioteka ARTERII, tom 9
Projekt okładki, opracowanie graficzne: Agnieszka Kowalska-Owczarek
Redakcja serii, fotografie i wstęp: Przemysław Owczarek
Redakcja tomu i wybór wierszy: Zdzisław Jaskuła
Korekta: Rafał Gawin
Skład, projekt typograficzny: Michał Murowaniecki
ISBN 978-83-62733-04-0
Zrealizowano w ramach środków Województwa Łódzkiego.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łodzi.