ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Mickiewicz. Komiks – konkurs do 20 lipca

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na krótką formę komiksową.

Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi. Projekt jest realizowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ballady i romanse.

Konkurs jest otwarty i ma zasięg międzynarodowy. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 18 r życia i dla osób dorosłych.

Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim lub nieme. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego z tematem, osobą Adama Mickiewicza.

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczyć on może:

– wydarzeń związanych z biografią Adama Mickiewicza

– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza

– innych kontekstów artystycznych związanych z Adamem Mickiewiczem, w tym projekty awangardowe

Organizatorzy szukają szerokiego spektrum powiązań, nie tylko związanych z samym Adamem Mickiewiczem i jego działami, ale twórczymi interpretacji jego osoby / twórczości.

Uczestnik konkursu może przysłać nieograniczoną liczbę prac komiksowych, każdorazowo stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości dziesięciu plansz.

Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska i funkcje (rysownik, scenarzysta itp.), dokładny adres, adres e-mail i numer telefonu. Plansze powinny być opatrzone nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.

Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI). Istnieje możliwość przesłania wersji elektronicznej w formie załączników lub linków do stron typu wetransfer – należy przesłać je na adres marcin.balczewski@dom-literatury.pl. W temacie maila należy umieścić informacje – Tytuł pracy i autora pracy. Wtedy CD/DVD nie jest już potrzebne.

Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów kartę zgłoszeniową wraz z RODO, dostępną na stronie http://dom-literatury.pl.

Pula nagród wynosi 4500 złotych.

Nagrody zostaną wręczone na drugiej połowie września 2022 r. Projekt również dofinansowano z dotacji celowej Urzędy Miasta Łodzi.

NABÓR DO – 20 LIPCA 2022

Pełen regulamin – tutaj

Karta zgłoszeniowa – tutaj