ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

14.05.2021

godz. 18:00

Warsztaty literackie dla dorosłych

Prowadzenie: Rafał Gawin


14.05.2021

godz. 18:00

Spotkanie z Witoldem Beresiem

Zapraszamy na spotkanie online z Witoldem Beresiem poświęcone jego najnowszej książce ” „Pilchu. Na rogu Wiślnej […]


15.05.2021

godz. 10:00

Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku 7-12

Prowadzenie: Małgorzata Marszałkowska


15.05.2021

godz. 18:00

GALERIA DL

Foto Dej – wernisaż wystawy fotografii


20.05.2021

godz. 16:00

Dedecius – 100. Rocznica urodzin tłumacza

Uroczyste obchody odbędą się w dniach 20-21 maja 2021 r. i zostały objęte honorowym patronatem Prezydent […]


28.05.2021

godz. 18:00

Warsztaty literackie dla dorosłych

Prowadzenie: Rafał Gawin


29.05.2021

godz. 10:00

TWÓRcze Warsztaty Artystyczne dla dzieci w wieku 7-12

Prowadzenie: Małgorzata Marszałkowska


29.05.2021

godz. 18:00

Świadkowie albo nasza mała stabilizacja

Performatywne czytanie dramatu Tadeusza Różewicza Reżyseria: Tomasz Jeziorski Występują: Olga Rayska, Jan Łuć, Szymon Kukla


Joseph Conrad – konkurs na małą formę komiksową

Dom Literatury w Łodzi ogłasza konkurs na małą formę komiksową z okazji roku Josepha Conrada. Projekt realizowany jest w ramach  dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projektu Conrad 2017.

Konkurs jest otwarty i ma zasięg międzynarodowy. Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu zgodnego z tematem: „Joseph Conrad”. Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:
– postaci i biografii Josepha Conrada;
– bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości;
– jego związku z Polską.

Pula Nagród wynosi 8000 zł. Termin – 5 października 2017 r.

Więcej poniżej ->

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Protokół z Posiedzenia Jury

Konkurs na małą formę komiksową

– „Conrad – Komiks”

 

Jury w składzie:

 

Magdalena Lachman

Agnieszka Sowała-Kozłowska (przewodnicząca)

Marcin Bałczewski (sekretarz)

Mikołaj Mirowski

Piotr Kasiński

I Marek Zalibowski

 

po zapoznaniu się z 23 propozycjami komiksów przesłanych na konkurs na posiedzeniu w dniu 30 października  2017 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I nagroda (3000 zł):

Jarosław Sępek za komiks pt. „Umarł Józef Korzeniowski”;

 

II nagroda (2000 zł):

Jan Mazur i Tomasz Zych za komiks pt. „Powrót”;

III nagroda (1000 zł każda):

Grzegorz Weigt za komiks pt. „Podróż Nan-Shan”;

Aleksander Bednarski za komiks pt. „Camp Patna”;

 

Wyróżnienia (po 500 zł każde):

Grzegorz Janusz i Tomasz Niewiadomski za komiks „Ciemność”;

Maciej Jasiński i Łukasz Godlewski za komiks pt. „Opowieść niepokojąca”.